Dòng Nội dung
1
Ẩm thực - Lễ hội dân gian Khmer ở Kiên Giang / Đào Chuông
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
199tr. ; 21cm.
Đào Chuông
Giới thiệu về ẩm thực và lễ hội dân gian của người Khmer ở Kiên Giang; khái quát về người Khmer, văn hoá ẩm thực, văn hoá sinh hoạt cộng đồng, lễ hội, các món ăn truyền thống, tính cách trong sinh hoạt của người Khmer ở Kiên Giang
(1)
2
Di tích và lễ hội Ả Lã Nàng Đê ở Đông Anh, Hà Nội / Lê Thị Phượng
H. : Văn hoá dân tộc, 2020
346tr. : ảnh ; 21cm.
Lê Thị Phượng
Trình bày cơ sở lý luận và địa bàn nghiên cứu văn hoá Đông Anh, truyền thuyết, thần tích và di tích thờ Ả Lã Nàng Đê ở Đông Anh, Hà Nội, nghi lễ, lễ hội, vai trò của tục thờ và những vẫn đề đặt ra đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị tục thờ Ả Lã Nàng Đê ở Đông Anh - Hà Nội
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Lễ hội cầu an, cầu siêu của người Hoa ở Đồng Nai / Nguyễn Thị Nguyệt
H. : Mỹ thuật, 2017
267tr. : ảnh màu, bảng ; 21cm.
Nguyễn Thị Nguyệt
Khái quát về quá trình hình thành, phát triển của người Hoa ở Đồng Nai. Giới thiệu quy trình, cấu trúc, nghi lễ trong lễ hội cầu an, cầu siêu của người Hoa ở Đồng Nai. Giải mã các yếu tố văn hoá, tín ngưỡng, tôn giáo thông qua lễ hội cầu an, cầu siêu...
(1)
4
Lễ hội dân gian của người Việt ở Nam Bộ : Khía cạnh giao tiếp văn hóa dân tộc / Huỳnh Quốc Thắng
H. : Văn hóa thông tin, 2003
385tr. ; 19cm.
Huỳnh Quốc Thắng
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
5
Mười giá trị văn hoá tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội: Lễ hội, trò chơi, trò diễn dân gian / B.s.: Nguyễn Viết Chức (ch.b.), Giang Quân, Chu Huy
H. : Nxb. Hà Nội, 2019
90tr. : ảnh ; 24cm.
Nguyễn Viết Chức
Giới thiệu những giá trị văn hoá tiêu biểu của lễ hội, trò chơi, trò diễn dân gian Thăng Long - Hà Nội như: Lễ hội Chùa Hương, lễ hội Đền Gióng, lễ hội Cổ Loa, trò thi kéo lửa làng Từ Vân, trò ném giỏ hội làng Ninh Hiệp, trò diễn ải lao trong hội Gióng, trò thi bơi trải trong hội làng Đa Chất...
(1)