Dòng Nội dung
1
Dân ca nghi lễ dân tộc H'Mông : Giới thiệu / Hoàng Thị Thuỷ
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017
458tr. ; 21cm.
Hoàng Thị Thuỷ
Tổng quan về dân tộc H'mông và đặc sắc dân ca nghi lễ dân tộc H'mông. Các hình thức diễn xướng và nội dung dân ca trong các lễ đám cưới, lễ tang ma. Một số phương diện ngôn ngữ, biện pháp, kết cấu nghệ thuật trong dân ca của dân tộc này
(1)
2
Diễn xướng nghi lễ di sản văn hoá đặc sắc của dân tộc Mường. Bùi Thiện s.t., biên dịch, giới thiệu ; Hà Lý tuyển chọn, chỉnh lí Q.1 /
H. : Văn hoá dân tộc, 2020
851tr. ; 21cm.
Giới thiệu không gian văn hoá Mường, thần thoại, huyền tích người Mường, quan niệm dân gian của người Mường về vũ trụ và hát mo đẻ đất đẻ nước của người Mường
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Diễn xướng nghi lễ di sản văn hoá đặc sắc của dân tộc Mường. Bùi Thiện s.t., biên dịch, giới thiệu ; Hà Lý tuyển chọn, chỉnh lí Q.2 /
H. : Văn hoá dân tộc, 2020
663tr. ; 21cm.
Giới thiệu một số diễn xướng nghi lễ và phong tục của dân tộc Mường như: Các Roóng mô chuyển kiếp về với tổ và đạo lý Mường, tế trời đất, tổ tiên, cầu mát lành và một số câu chuyện và tri thức dân gian liên quan đến diễn xướng nghi lễ và phong tục Mường
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Đình Cần Thơ - Tín ngưỡng và nghi lễ / Trần Phỏng Diều s.t., b.s., giới thiệu
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
235tr. : minh họa ; 21cm.
Trần Phỏng Diều
Trình bày khái quát về đình Cần Thơ và tín ngưỡng như: Tín ngưỡng thờ thành Hoàng, thần linh, danh nhân, các đối tượng thờ cúng khác, thần thánh ở các tư gia gởi tới cùng các nghi lễ: Lễ vật cúng trong lễ Kỳ yên, những quy định về chọn người trao nhiệm vụ tế lễ, các lễ chính và các nghi lễ khác trong lễ Kỳ yên
(1)
5
Nghi lễ chuyển đổi của người Hoa Quảng Đông ở thành phố Hồ Chí Minh ngày nay / Trần Hạnh Minh Phương
H. : Mỹ thuật, 2017
351tr. : bảng ; 21cm.
Trần Hạnh Minh Phương
Nghiên cứu tổng quan về cộng đồng người Hoa Quảng Đông ở thành phố Hồ Chí Minh; các nghi lễ theo trình tự vòng đời: lễ đầy tháng, lễ khai học, lễ cưới, lễ mừng thọ và lễ tang; chức năng và những yếu tố ảnh hưởng đến nghi lễ chuyển đổi, biến đổi của nghi lễ chuyển đổi ngày nay
(1)