Dòng Nội dung
1
Chẩn đoán nhanh bệnh hại thực vật / Vũ Triệu Mân
H. : Nông nghiệp, 2003
104tr. : hình vẽ ; cm.
Vũ Triệu Mân
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
2
3
Dân tộc H'Mông và thế giới thực vật / Diệp Đình Hoa
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018
274tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm.
Diệp Đình Hoa
Giới thiệu môi trường sinh thái và thế giới thực vật của người H'Mông; tính đa dạng của rừng nhiệt đới qua cây trồng của người H'Mông; tiêu chí kinh tế nhằm đảm bảo cuộc sống; từ kinh tế nương rẫy lên kinh tế thị trường. Vài nét về y học, dược học và chuyển đổi cơ cấu kinh tế của dân tộc H'Mông
(1)
4
5
Giáo trình sinh lý thực vật ứng dụng
H. : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
160tr. : bảng, hình vẽ ; cm.
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)