Dòng Nội dung
1
Bếp lửa trong đời sống người Si La ở Lai Châu / Đoàn Trúc Quỳnh
H. : Văn hoá dân tộc, 2018
171tr. : ảnh, bảng ; 21cm.
Đoàn Trúc Quỳnh
Khái quát về người Si La ở Lai Châu. Tìm hiểu về bếp lửa và tập quán ăn uống của người Si La; bếp lửa với đời sống tín ngưỡng dân gian của người Si La
(1)
2
Dấu xưa... nền cũ... đất Ninh Hoà / Võ Triều Dương
H. : Mỹ thuật, 2017
639tr. : ảnh ; 21cm.
Võ Triều Dương
Giới thiệu vùng đất Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà qua các thời kì thành lập; tập tục và hương ước liên quan đến hôn sự, sinh đẻ; ăn tết; lễ tục và cầu cúng trong dân gian; phương tiện đi lại và những sinh hoạt hát múa cổ truyền trên vùng đất Ninh Hoà xưa
(1)
3
Khóc đám ma người Tày Cao Lộc / Lộc Bích Kiệm
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
195tr. ; 21cm.
Lộc Bích Kiệm
Giới thiệu chung về khóc đám ma của người Tày huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và những bài (lời) khóc đám ma tiếng Tày có phần dịch tiếng Việt
(1)
4
Khởi nguồn từ tâm thức : Nghiên cứu / Sầm Văn Bình
H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020
871tr. ; 21cm.
Sầm Văn Bình
(1)
5
Lễ tang của người Pu Nả / Lò Văn Chiến
H. : Văn hoá dân tộc, 2019
625tr. ; 21cm.
Lò Văn Chiến
Trình bày khái quát về người Pu Nả và đặc trưng văn hoá lễ tang của người Pu Nả như: quan niệm về hồn ma, cái chết; trình thức lễ tang, tục lệ để tang ông bà, cha mẹ...
(1)