Dòng Nội dung
1
Phong tục thờ cúng tổ tiên trong gia đình Việt Nam / Toan Ánh
H. : Văn hoá dân tộc, 2000
157tr. ; 19cm.
Toan Ánh
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
2
Tục thờ Bà Chúa Xứ - Ngũ hành và nghi lễ bóng rỗi Nam Bộ / Nguyễn Hữu Hiếu
H. : Mỹ thuật, 2017
271tr. : ảnh màu, bảng ; 21cm.
Nguyễn Hữu Hiếu
Nghiên cứu tín ngưỡng Pô inư nagar của người Chàm đến tục thờ Bà Chúa Xứ Nam Bộ; thuyết âm dương - ngũ hành đến tục thờ ngũ hành, bóng rỗi Nam Bộ
(1)
3
Tục thờ cây si / Bùi Huy Vọng
H. : Mỹ thuật, 2017
532tr. : ảnh, bảng ; 21cm.
Bùi Huy Vọng
Nghiên cứu biểu tượng cây si trong văn hoá và niềm tin dân gian Mường; đặc điểm nghi lễ làm vía kéo si lên mường trời của người Mường từ khâu chuẩn bị nghi lễ, đối tượng được thụ lễ, thần linh được mời, hình thức bố trí các mâm cúng đến tiến trình thực hiện nghi lễ. Từ đó nêu lên những giá trị văn hoá, nhân sinh quan qua nghi lễ làm vía kéo si trên trời của người Mường
(1)
4
Văn hoá tín ngưỡng và tục thờ cúng thần linh của dân tộc Mnông / Trương Thông Tuần
H. : Văn hoá dân tộc, 2018
189tr. ; 21cm.
Trương Thông Tuần
Giới thiệu về văn hoá tín ngưỡng của người Mnông qua các khía cạnh: ngồn gốc lịch sử tộc người; đặc điểm văn hoá, tiềm năng và giá trị văn nghệ dân gian; tín ngưỡng, tôn giáo, giải pháp phát huy giá trị tín ngưỡng, tôn giáo và nâng cao nhận thức về việc thờ cúng. Trình bày cụ thể các tục thờ cúng thần linh liên quan đến vòng đời người, liên quan đến hoạt động sản xuất và liên quan đến các hoạt động khác của người Mnông
(1)