Dòng Nội dung
1
Bài giảng Động vật thủy sinh / Dương Trí Dũng
Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2000
149tr. : minh họa ; cm.
Dương Trí Dũng
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
2
Động vật học không xương sống / Nguyễn Văn Thuận, Lê Trọng Sơn
Huế : Đại học Huế, 2004
310 tr. : Hình ảnh ; cm.
Nguyễn Văn Thuận
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
3
4
Động vật thủy sinh : Tài liệu giảng dạy dùng cho sinh viên cao đẳng và đại học ngành nuôi trồng thủy sản / Lâm Quang Huy, Lê Quốc Phong
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2018
143tr. : minh họa ; cm.
Lâm Quang Huy
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
5
Khảo sát thành phần động vật đáy trên sông Bảo Định vào mùa khô : Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành Nuôi trồng thủy sản / Nguyễn Thị Thanh Thảo
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2019
55tr. : bảng biểu ; 30cm.
Nguyễn Thị Thanh Thảo
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)