Dòng Nội dung
1
Bon Tiăng cứu Bing, Jông, Djăn, Dje : Ot ndrong M' nông / Trương Bi, Vũ Dũng (tuyển chọn, giới thiệu)
H. : Nxb. Hội nhà văn, 2022
343tr. ; 21cm.
Trương Bi
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
3
Những câu chuyện thú vị : Truyện cổ M'nông / Bùi Minh Vũ s.t., b.s.
H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020
459tr. ; 21cm.
Bùi Minh Vũ
(1)
4
Nọc rắn : Truyện cổ M'nông / S.t., biên dịch: Tô Đình Tuấn, Y Tâm, Thị Mai
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
339tr. ; 21cm.
Tô Đình Tuấn
(1)
5
Tiăng bán tượng gỗ : Ot ndrong M'nông / Trương Bi, Vũ Dũng (Tuyển chọn, giới thiệu)
H. : Nxb. Hội nhà văn, 2022
447tr. ; 21cm.
Trương Bi
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)