Dòng Nội dung
1
Bản sắc văn hóa Việt Nam
H. : Văn học, 2018
553tr. ; 21cm.
Phan Ngọc
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Biến đổi không gian văn hoá buôn làng Ê Đê ở Buôn Ma Thuột từ sau 1975 đến nay / Đặng Hoài Giang
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội
291tr. ; 21cm.
Đặng Hoài Giang
Tình hình nghiên cứu và lí luận về không gian văn hoá buôn làng. Cộng đồng và không gian buôn làng Ê Đê. Quá trình biến đổi cấu trúc không gian văn hoá buôn làng Ê Đê. Xu hướng và vấn đề đặt ra từ quá trình biến đổi không gian văn hoá buôn làng Ê Đê
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hoá - văn nghệ Việt Nam. Hoàng Chí Bảo, Nam Chi, Nguyễn Đình Dũng... ; Tuyển chọn, giới thiệu: Vũ Quang Dũng, Hoàng Anh Tuấn T.1 /
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020
511tr. ; 21cm.
Tuyển chọn các bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh liên quan đến văn hoá, văn nghệ, tín ngưỡng và tôn giáo: văn hoá Hồ Chí Minh - giá trị ý nghĩa, qua lời dạy của Hồ Chủ tịch suy nghĩ về phẩm chất đạo đức văn nghệ sĩ cách mạng...
(1)
4
Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hoá - văn nghệ Việt Nam. Hà Châu, Nguyễn Viết Chính, Lê Cường... ; Tuyển chọn, giới thiệu: Vũ Quang Dũng, Hoàng Anh Tuấn T.2 /
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020
595tr. : hình vẽ ; 21cm.
Tuyển chọn các bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh liên quan đến văn hoá ngôn từ và nghệ thuật: Bác Hồ với nguồn tục ngữ dân tộc; hình ảnh Bác Hồ trong thơ ca dân gian các dân tộc thiểu số...
(1)
5
Đa dạng văn hóa trong quan hệ đa tộc người ở Việt Nam / Trần Quốc Hùng
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022
250tr. ; 21cm.
Trần Quốc Hùng
(4) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)