Dòng Nội dung
1
10 nghịch lý cuộc sống / Kent M. Keith ; Biên dịch: Cao Xuân Việt Khương...
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2014
186tr. ; 21cm.
Keith, Kent M.
Chia sẻ những suy nghĩ và trải nghiệm của tác giả về hành trình đi tìm ý nghĩa của bản thân mỗi chúng ta trong cuộc sống. Qua đó giúp chúng ta nhận ra đâu là ý nghĩa thật sự của cuộc sống và lạc quan hơn, sống cao thượng hơn trong mọi hoàn cảnh
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Dạy học phát triển năng lực môn Đạo đức / Đào Đức Doãn (ch.b.), Lưu Thị Thu Hà, Tiêu Thị Mỹ Hồng...
H. : Đại học Sư phạm, 2020
192tr. : minh họa ; 24cm.
Đào Đức Doãn
Giới thiệu một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực. Trình bày phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá trong dạy học phát triển năng lực môn Đạo đức cấp tiểu học
(3) (Lượt lưu thông:2) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Góp phần tìm hiểu di sản đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh / Lê Thị Thu Hồng
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019
642tr. ; 21cm.
Lê Thị Thu Hồng
Tập hợp các bài viết về tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong các tác phẩm lý luận đặc sắc. Nêu những luận điểm, tác phẩm, bài viết về đạo đức và phong cách của Hồ Chí Minh
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Tấm gương Bác - ngọc quý của mọi nhà Lòng nhân ái và đức khoan dung Hoàng Chí Bảo, Trần Thị Minh Tuyết
H. : Hà Nội, 2020
249tr. ; 21cm
Hoàng Chí Bảo
Sưu tập các mẩu chuyện về tư tưởng đạo đức của Bác Hồ đã được công bố, phản ánh những tình cảm gắn bó của Bác đối với các tầng lớp xã hội khác nhau. Mối quan hệ mật thiết và cách ứng xử linh hoạt, có tình, có lý của Bác đối với mọi người qua những câu chuyện bình thường, cụ thể trong đời sống hàng ngày.
(0) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Nghiên cứu Hồ Chí Minh - Một số công trình tuyển chọn. Bùi Đình Phong Tập 2: Văn hoá - Đạo đức - Xã hội /
Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
706tr. ; 24cm.
Bùi Đình Phong
Tập hợp các bài viết làm rõ những khía cạnh văn hoá cụ thể và vai trò của văn hoá trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước. Phân tích vai trò, phẩm chất và các biện pháp xây dựng đạo đức cách mạng, các lĩnh vực xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh, phân tích sự tha hoá quyền lực trong điều kiện Đảng cầm quyền và nêu biện pháp khắc phục...
(3) (Lượt lưu thông:2) (0) (Lượt truy cập:0)