Dòng Nội dung
1
Lễ hội dân gian của người Việt ở Nam Bộ : Khía cạnh giao tiếp văn hóa dân tộc / Huỳnh Quốc Thắng
H. : Văn hóa thông tin, 2003
385tr. ; 19cm.
Huỳnh Quốc Thắng
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
2
Phong tục thờ cúng của người Việt / Song Mai, Quỳnh Trang
H. : Văn hóa thông tin, 2006
222tr. : bảng, hình vẽ ; 19cm.
Song Mai
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)