Dòng Nội dung
1
Cách dạy - Cách học - Cách sống thế kỷ XXI : Khảo sát triết lý giáo dục của Dewey và Makiguchi để đưa ra phương thức giáo dục mới cho nhân loại : Sách tham khảo / Daisaku Ikeda, Jim Garrison, Larry Hickman ; Trần Quang Tuệ dịch
Chính trị Quốc gia Sự thật ; BestBooks, 2019
350tr. ; 24cm.
Daisaku Ikeda
Bao gồm các cuộc đối thoại của các chuyên gia luận bàn, trao đổi về nhiều chủ đề quan trọng mà xã hội con người đang phải đối mặt như: triết học Dewey trong thế kỷ XXI, sứ mạng của giáo dục, đối thoại và chủ nghĩa dân chủ, khoa học triết học tôn giáo
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Cha ông ta với việc khuyến học / Lê Thái Dũng b.s.
H. : Hồng Đức, 2020
211tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm.
Lê Thái Dũng
Khái quát một số vấn đề cơ bản về giáo dục, khuyến học. Giáo dục, đào tạo thời xưa, khuyến học qua các triều đại phong kiến Việt Nam và một số chiếu chỉ về giáo dục, học tập. Khuyến học trong cung đình và trong gia đình. Tuyên ngôn của chính sách giáo dục, khuyến học thời phong kiến và chân dung những nhân tài đất nước
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Chính sách giáo dục tại Nam Kỳ cuối thế kỷ 19 : Quốc ngữ hay Pháp - Á?. Trường học Nam Kỳ thời kỳ đầu Pháp thuộc / Etienne Francois Aymonier, Emile Roucoules ; Lại Như Bằng dịch, chú giải
H. : Thế giới ; Công ty Phan Lệ & Friends, 2018
253tr. : bảng ; 20cm.
Aymonier, Etienne Francois
Ghi lại những thông tri đọc trong hai Hội nghị Thuộc địa tổ chức tại Pais vào năm 1889 với những đề nghị nhằm biến người Việt thành người "Pháp-Á-Đông, và bài viết về chính sách giáo dục, thành quả của học chính tại Nam Kỳ từ lúc người Pháp đặt chân lên cho đến năm 1889
(3)
4
Chuẩn hiệu trưởng - chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chính sách quản lý tài chính trong trường học / Kim Phượng (Hệ thống)
H. : Thế giới, 2018
382tr. : bảng ; 28cm.
Gồm hệ thống những văn bản qui định về chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông và chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo; các tiêu chuẩn về chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên và viên chức giảng dạy trong trường học; các quy định mới về quản lý, tổ chức và hoạt động ngành giáo dục; quy chế đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành giáo dục...
(2)
5
Cơ chế, chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, giáo dục
H. : Tài chính, 2021
460tr. : bảng ; 24cm.
Giới thiệu về Luật Giá và các văn bản hướng dẫn. Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp; giao nghiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước. Chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục. Chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực y tế
(4) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)