Dòng Nội dung
1
86 năm - Thơ tuyển và những lời bình / Phạm Phú Thang
H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020
327tr. ; 21cm.
Phạm Phú Thang
(1)
2
Ánh hồng Điện Biên : = Peo hưa Mường Thanh / Cầm Biêu
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018
315tr. ; 21cm.
Cầm Biêu
(1)
3
Bài ca trên núi : Trường ca và thơ / Đặng Quang Vượng
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
399tr. ; 21cm.
Đặng Quang Vượng
(1)
4
Bến xưa : Thơ / Minh Đức
H. : Hội nhà văn, 2017
95tr. ; 19cm.
Minh Đức
(2)
5
Bông ban thơm : Thơ / Tòng Văn Hân
H. : Sân khấu, 2020
179tr. ; 21cm.
Tòng Văn Hân
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)