Dòng Nội dung
1
Khu thương mại Water Font Phú Quốc - Zone 2 : Đồ án tốt nghiệp / Lê Hoàng Vũ; GVHD: Võ Lê Ngọc Điền, Huỳnh Quốc Bình
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2022
198tr. : bảng, hình ảnh ; 30cm.
Lê Hoàng Vũ
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Khu thương mại Water Font Phú Quốc - Zone 21A : Đồ án tốt nghiệp / Tô Nguyễn Hồng Ngọc; GVHD: Võ Lê Ngọc Điền, Huỳnh Quốc Bình
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2022
176tr. : bảng, hình ảnh ; 30cm.
Tô Nguyễn Hồng Ngọc
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Phú Quốc nơi đầu sóng : Ký sự / Nguyễn Tư Đương
H. : Quân đội nhân dân, 2016
380tr. ; 21cm.
Nguyễn Tư Đương
Giới thiệu về mảnh đất và con người Phú Quốc, về truyền thống cách mạng, văn hoá của nhân dân vùng địa đầu phía Tây Nam trong những năm tháng chiếu đấu quyết liệt giải phóng quê hương
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Văn hóa biển đảo Việt Nam. Bùi Quang Thắng (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hà, Cao Trung Vinh, Lương Thanh Thuỷ T.8, Văn hóa biển đảo Phú Quốc /
H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018
291tr. : bảng, hình ảnh ; 24cm.
Bùi Quang Thắng
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)