Dòng Nội dung
1
Cảm nhận bạn bè : Tuyển tập lý luận và phê bình / Hữu Chỉnh
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018
191tr. ; 21cm.
Hữu Chỉnh
Giới thiệu 17 bài phân tích, phê bình của tác giả về các tác phẩm văn xuôi, thơ của một số nhà văn, nhà thơ như: Hành trình của mụ Xoại (qua đọc tác phẩm của Kim Nhất), góp thêm vào bài ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trên quê hương Đăk Lăk (đọc hồi ức mùa xuân của Nguyễn Hữu Trí), nhọc nhằn câu chữ với Tây Nguyên (đọc Mùa bỏ mả - tập truyện ngắn của Đỗ Trọng Phụng)...
(1)
2
Căn tính, thân thể và sinh thái : Một vài thể nghiệm đọc văn chương : Nghiên cứu, phê bình / Đặng Thị Thái Hà
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
407tr. ; 21cm.
Đặng Thị Thái Hà
Gồm các bài nghiên cứu căn tính, thân thể và sinh thái của một vài thể nghiệm đọc văn chương: Thơ Hàn Mặc Tử nhìn từ những vấn đề thân thể và bệnh tật; ý niệm trinh nguyên và mặc cảm nam tính thuộc địa trong thơ Nguyễn Bính; bước đầu tìm hiểu truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp từ điểm nhìn phê bình sinh thái; chủ đề đô thị hoá và môi trường sinh thái trong văn học Việt Nam đương đại...
(1)
3
Chạm : Phê bình văn học / Xuân Hùng
H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020
229tr. ; 21cm.
Xuân Hùng
(1)
4
Đặc điểm phong cách thi pháp thơ Nông Quốc Chấn : Nghiên cứu, phê bình / Tuấn Giang
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
331tr. ; 21cm.
Tuấn Giang
Nghiên cứu tiểu sử tác giả, tác phẩm và nội dung đề tài thơ Nông Quốc Chấn. Phân tích nội dung tập thơ Tiếng ca người Việt Bắc, Đèo gió, Suối và biển. Tìm hiểu về đặc điểm phong cách thi pháp thơ Nông Quốc Chấn
(1)
5
Diễn ngôn văn chương - Những vẻ đẹp khác biệt : Tiểu luận - Phê bình / Huỳnh Thu Hậu
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020
138tr. ; 21cm.
Huỳnh Thu Hậu
Gồm các bài tiểu luận và phê bình về văn học Quảng Nam nói riêng và văn học Việt Nam nói chung: Những khả thể và giới hạn của văn học Quảng Nam đương đại. Bút pháp ảo diệu của nhà văn Lê Trâm. Hành trình kiến tạo và giải mã cái tôi mang căn cước Thu Bồn. Hồ Xuân Hương - Đường đi của một cá tính sáng tạo. Lưu Quang Vũ - Thơ là bó đuốc đốt thiêu là bàn tay thắp lửa...
(1)