Dòng Nội dung
1
Đặc trưng văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng / Nguyễn Ngọc Thanh (Chủ biên)
H. : Khoa học xã hội, 2018
265tr. : bảng ; 23cm.
Nguyễn Ngọc Thanh
Giới thiệu khái quát về văn hoá vùng đồng bằng sông Hồng. Trình bày về văn hoá sinh hoạt vật chất, tinh thần và giao lưu xã hội của người dân vùng đồng bằng sông Hồng
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Đồ chơi dân gian trẻ em vùng châu thổ sông Hồng / Vũ Hồng Nhi
H. : Mỹ thuật, 2017
346tr. : minh họa ; 21cm.
Vũ Hồng Nhi
Giới thiệu một số vấn đề chung về đồ chơi và khái quát môi trường hình thành, sáng tạo đồ chơi. Hướng dẫn cách làm, cách chơi và những biến đổi của đồ chơi dân gian trẻ em vùng châu thổ sông Hồng. Tìm hiểu giá trị của đồ chơi trẻ em, thực trạng và vấn đề bảo tồn, phát triển các giá trị của đồ chơi dân gian trẻ em vùng châu thổ sông Hồng
(1)
3
Làng nghề trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới ở châu thổ sông Hồng : Nghiên cứu hai làng Dương Liễu và Đại Bái / Nguyễn Tuấn Anh
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019
256tr. : Bảng biểu ; 21cm.
Nguyễn Tuấn Anh
Gồm những nghiên cứu về làng nghề trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới. Tổng quan về làng nghề chế biến nông sản Dương Liễu và làng nghề gò đúc đồng Đại Bái cùng quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới. Các vấn đề về quá trình phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cấp nhà ở dân cư, tạo việc làm, gia tăng thu nhập và bảo vệ môi trường, sức khoẻ dân cư, an ninh trật tự của làng nghề trong tiến trình xây dựng nông thôn mới
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Những nét đặc sắc của vùng địa văn hóa đồng bằng sông Hồng / Nguyễn Viết Thịnh (Ch.b.), Đỗ Thị Minh Đức, Trần Thị Hồng Nhung
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023
363tr. : hình ảnh ; 21cm.
Nguyễn Viết Thịnh
(4) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5