Dòng Nội dung
1
Chiến tranh thông tin, tác chiến không gian mạng trong chiến tranh hiện đại : Sách tham khảo / Nguyễn Huy Hoàng
H. : Quân đội nhân dân, 2023
400tr. : minh họa ; 21cm.
Nguyễn Huy Hoàng
Cuốn sách trình bày những nghiên cứu trong lĩnh vực phát triển các phương pháp tiến hành các hoạt động quân sự và chỉ huy quân đội có tính đến việc sử dụng các công nghệ tiên tiến, sử dụng khái niệm "Chiến tranh thông tin, tác chiến không gian mạng" trong các cuộc chiến tranh gần đây trên thế giới.
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
3
Kỹ thuật căn bản Karate : Sách tham khảo / B.s.: Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Như Quỳnh (ch.b.), Tăng Phú Đức...
H. : Thể thao và Du lịch, 2020
159tr. : hình vẽ, ảnh ; 19cm.
Giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển môn võ Karate; kỹ thuật căn bản Karate; đối luyện và chiến thuật thi đấu Karate; phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài
(5)
4
Kỹ thuật cơ bản trong điền kinh : Sách tham khảo / Ch.b.: Chu Vương Thìn, Hà Trọng Thảo, Vi Kiều Trinh...
H. : Thể thao và Du lịch, 2020
159tr. : minh họa ; 19cm.
Giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển môn điền kinh; những nội dung cơ bản trong huấn luyện môn điền kinh; phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài điền kinh
(45)
5
Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh và sự vận dụng hiện nay : Sách tham khảo / Ch.b.: Lê Đức Thọ, Bùi Văn Tuyển, Nguyễn Trung Hiếu...
Huế : Đại học Huế, 2021
144tr. ; 21cm.
Lê Đức Thọ
Những nghiên cứu về phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh; công tác Xây dựng phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh cho cán bộ hiện nay
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)