Dòng Nội dung
1
Góp phần nghiên cứu văn minh và nghệ thuật của vương quốc cổ Champa tại miền Trung Việt Nam : Nghiên cứu, giới thiệu / Trần Kỳ Phương
H. : Nxb. Hội nhà văn, 2019
483tr. ; 21cm.
Trần Kỳ Phương
Tìm hiểu về lịch sử nghệ thuật của kiến trúc và điêu khắc đền, tháp Champa, tìm hiểu cấu trúc kinh tế - xã hội của vương quốc cổ Champa bằng tiếp cận nhân học và khảo cổ học cảnh quan
(1)
2
Lịch sử văn minh thế giới : Tập bài giảng / Lê Thế Tài b.s.
H. : Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam
160tr. ; cm.
Lê Thế Tài
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
3
Lịch sử văn minh thế giới. Will Durant ; Huỳnh Ngọc Chiến dịch Phần 1: Di sản phương Đông= Our Oriental Heritage ; Tập 3, Văn minh Trung Hoa và Nhật Bản /
H. : Khoa học xã hội ; Viện Giáo dục IRED, 2020
525tr. : ảnh ; 22cm.
Durant,Will
Tìm hiểu về nền văn minh Trung Hoa và Nhật Bản: Tôn giáo, văn hóa, văn học nghệ thuật,....
(1)
4
Lịch sử văn minh thế giới. Will Durant ; Huỳnh Ngọc Chiến dịch Phần 1: Di sản phương phương Đông = Our Oriental Heritage ; Tập 2, Văn minh Ấn Độ và các nước láng giềng /
H. : Khoa học xã hội ; Viện Giáo dục IRED, 2020
421tr. : ảnh ; 22cm.
Durant, Will
Tìm hiểu về nền văn minh Ấn Độ và các nước láng giềng: Tổng quan về đất nước Ấn Độ, Tôn giáo, đời sống tinh thần, văn học, nghệ thuật....
(1)
5
Văn minh Đại Việt / Nguyễn Duy Hinh
H. : Hồng Đức, 2019
859tr. ; 24cm.
Nguyễn Duy Hinh
Những nghiên cứu của giáo sư Nguyễn Duy Hinh về tiến trình 1150 năm cuộc đại hội nhập văn hoá Việt-Trung-Ấn để hình thành nền văn minh Đại Việt (111-1883) về các mặt chữ viết, tôn giáo, văn minh, nhà nước...
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)