Dòng Nội dung
1
Dị thường trường thế và cấu trúc sâu vỏ trái đất khu vực biển Đông / Nguyễn Như Trung
H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2017
329tr. : minh họa ; 27cm.
Nguyễn Như Trung
Nghiên cứu cấu trúc kiến tạo khu vực Biển Đông; cơ sở phương pháp nghiên cứu cấu trúc sâu vỏ trái đất; đặc điểm trường dị thường trọng lực và dị thường từ; cấu trúc mặt Moho, hệ số tách giãn và trạng thái cân bằng đẳng tĩnh vỏ trái đất; hệ thống đứt gãy kiến tạo khu vực Biển Đông; đặc điểm cấu trúc vỏ trái đất và mối liên quan đến tiềm năng khoáng sản năng lượng
(3)
2
Thực tập địa chất cơ sở / Hoàng Thị Hồng Hạnh, Trần Anh Tú
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013
119tr. : minh họa ; 27cm.
Hoàng Thị Hồng Hạnh
Sơ lược các hệ toạ độ bản đồ Gauss, UTM và VN 2000, cách hình thành bản đồ địa hình. Giới thiệu vật chất tạo vỏ trái đất bao gồm: khoáng vật, đá macma, đá trầm tích và biến chất. Khảo sát các hiện tượng, các sản phẩm liên quan đến tác dụng của địa chất
(10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)