Dòng Nội dung
1
Giáo trình Bảo hiểm / Nguyễn Đăng Tuệ, Nguyễn Thị Vũ Khuyên
H. : Bách khoa Hà Nội, 2019
295tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm.
Nguyễn Đăng Tuệ
Trình bày những kiến thức cơ bản về bảo hiểm, tổ chức hoạt động kinh doanh bảo hiểm, nguyên tắc bảo hiểm, pháp luật hiện hành quy định về bảo hiểm và vận dụng vào các nghiệp vụ bảo hiểm như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm phi nhân thọ tự nguyện, bảo hiểm phi nhân thọ bắt buộc, bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm nhân thọ
(3)