Dòng Nội dung
1
Kỹ thuật căn bản Karate : Sách tham khảo / B.s.: Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Như Quỳnh (ch.b.), Tăng Phú Đức...
H. : Thể thao và Du lịch, 2020
159tr. : hình vẽ, ảnh ; 19cm.
Giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển môn võ Karate; kỹ thuật căn bản Karate; đối luyện và chiến thuật thi đấu Karate; phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài
(5)
2
Kỹ thuật cơ bản trong điền kinh : Sách tham khảo / Ch.b.: Chu Vương Thìn, Hà Trọng Thảo, Vi Kiều Trinh...
H. : Thể thao và Du lịch, 2020
159tr. : minh họa ; 19cm.
Giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển môn điền kinh; những nội dung cơ bản trong huấn luyện môn điền kinh; phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài điền kinh
(45)
3
Kỹ thuật đánh bóng bàn cầm vợt dọc / Đặng Thị Kim Hiên b.s.
H. : Thể dục Thể thao, 2014
399tr. : hình vẽ ; 21cm.
Đặng Thị Kim Hiên
Cung cấp những kiến thức lý thuyết cơ bản cũng như kỹ thuật đánh bóng bàn cầm vợt dọc: cách cầm vợt, vị trí đứng, tư thế đánh bóng cơ bản; vận dụng hiệu quả các bộ pháp đối với vận động viên có lối đánh tấn công và vận động viên có lối đánh cắt bóng, cách tập luyện các bộ pháp; kỹ thuật đánh bóng thuận tay và trái tay, gò bóng, giao bóng...
(1)
4
Kỹ thuật đánh bóng bàn cầm vợt ngang / Đặng Thị Kim Hiên b.s.
H. : Thể dục Thể thao, 2014
435tr. : hình vẽ ; 21cm.
Đặng Thị Kim Hiên
Cung cấp những kiến thức lý thuyết cơ bản cũng như kỹ thuật đánh bóng bàn cầm vợt ngang: cách cầm vợt, vị trí đứng, tư thế đánh bóng cơ bản; các bộ pháp cơ bản; vận dụng hiệu quả các bộ pháp đối với vận động viên có lối đánh tấn công và vận động viên có lối đánh cắt bóng, phương pháp tập luyện các bộ pháp; kỹ thuật đánh bóng thuận tay và trái tay, gò bóng, giao bóng...
(1)
5
Kỹ thuật giao và đỡ bóng / Đặng Thị Kim Hiên b.s.
H. : Thể dục Thể thao, 2014
227tr. : hình vẽ, ảnh ; 21cm.
Đặng Thị Kim Hiên
Trình bày những vấn đề cơ bản về kỹ thuật tập luyện bóng bàn: sự phát triển, xu thế, tác dụng, đặc điểm, nội dung, phương pháp và những yêu cầu trong khi tập luyện kỹ thuật giao bóng và đỡ bóng, chiến thuật giao bóng tấn công, đỡ giao bóng, nâng cao năng lực phán đoán đối với tính năng giao bóng, di chuyển bước chân đỡ giao bóng, phương pháp đỡ giao bóng...
(1)