Dòng Nội dung
1
Thí nghiệm cơ học đất / Võ Ngọc Hà (ch.b.), Huỳnh Quốc Bình
H. : Nông nghiệp, 2013
60tr. : minh họa ; 21cm.
Võ Ngọc Hà
Giới thiệu khái quát các thông số kĩ thuật, dụng cụ, thiết bị thí nghiệm, trình tự thí nghiệm và tính toán kết quả đối với các thí nghiệm xác định độ ẩm, xác định dung trọng của đất, xác định tỉ trọng và thành phần cỡ hạt, xác định giới hạn. Thí nghiệm cắt trực tiếp, nén có kết và đầm chặt đất
(2)
2
Thí nghiệm công nghệ sinh học. Nguyễn Đức Lượng (ch.b.), Cao Cường T.1, Thí nghiệm hoá sinh học /
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2011
183tr. : minh họa ; 24cm.
Nguyễn Đức Lượng
Trình bày các nguyên tắc trong thí nghiệm hoá sinh học. Phương pháp xác định Carbohydrate, Amino acid và protein, Nucleic acid, hoạt tính Enzyme, Lipid, Vitamin. Một số phương pháp hoá sinh trong y học và phương pháp xác định các chất khoáng
(10) (Lượt lưu thông:2) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Thí nghiệm công nghệ sinh học. B.s.: Nguyễn Đức Lượng (ch.b.), Phan Thị Huyền, Nguyễn Ánh Tuyết T.2, Thí nghiệm vi sinh vật học /
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2011
463tr. : hình vẽ ; 27cm.
Nguyễn Đức Lượng
Những nguyên tắc cơ bản của thí nghiệm công nghệ sinh học như: chuẩn bị môi trường, phương pháp phân lập, bảo quản, hình thái, kiểm tra, sinh lý hoá, khả năng tạo sản phẩm bậc hai và xác định hoạt tính của vi sinh vật; phương pháp nâng cao chất lượng và phân loại một vi sinh vật cùng một số môi trường nuôi cấy vi sinh vật...
(10) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Thí nghiệm phân tích thực phẩm / Trần Bích Lam
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013
115tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm.
Trần Bích Lam
Giới thiệu các phương pháp ứng dụng quang phổ UV-VIS và quang phổ nguyên tử trong phân tích thực phẩm. Các phương pháp sắc ký giấy, sắc ký bản mỏng, sắc ký lỏng hiệu năng cao và sắc ký khí kèm theo phụ lục cột sắc ký và các phương pháp kiểm tra nhanh chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Thí nghiệm vi sinh vật học thực phẩm / Lê Văn Việt Mẫn (ch.b.), Lại Mai Hương
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014
152tr. : minh họa ; 27cm.
Lê Văn Việt Mẫn
Cung cấp những kiến thức về kỹ thuật cơ bản của vi sinh vật học, phương pháp định lượng vi sinh vật, hình thái và tính chất sinh lí nổi bật của vi sinh vật, xác định các chỉ tiêu vi sinh của thực phẩm và vấn đề vệ sinh công nghiệp
(5) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)