Dòng Nội dung
1
Dân cư Thăng Long - Hà Nội / Đỗ Thị Minh Đức, Nguyễn Viết Thịnh
H. : Nxb. Hà Nội, 2019
330tr. : minh họa ; 24cm.
Đỗ Thị Minh Đức
Khái quát sự hình thành cộng đồng dân cư ở khu vực Hà Nội; trình bày một số khái niệm về quy mô dân số và sự biến động dân số; cơ cấu dân số; phân tích một số khía cạnh về chất lượng cuộc sống; phân bổ dân cư; quần cư nông thôn; đô thị hoá và quần cư đô thị; vấn đề di dân ở Hà Nội từ giữa thập niên 1980 trở lại đây cùng một số khuyến nghị
(1)