Dòng Nội dung
1
Bảo đảm quyền của nạn nhân và một số nhóm yếu thế trong tư pháp hình sự từ quy định của pháp luật đến hoạt động của người hành nghề luật : Sách chuyên khảo / Lê Lan Chi
H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022
320tr. ; 24cm.
Lê Lan Chi
Phân tích những vấn đề liên quan đến bảo đảm quyền của nạn nhân tội phạm và một số nhóm yếu thế khác trong đó có lồng ghép nhiều kỹ năng trong hoạt động của những người hành nghề luật (luật sư, kiểm sát viên, điều tra viên…) nhằm bảo đảm, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về bảo vệ quyền của nạn nhân tội phạm và nhóm yếu thế khác.
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Biểu hiện mới của chủ nghĩa dân tộc trong bối cảnh hiện nay và những gợi ý của Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thu Huyền (ch.b)
H. : Quân đội nhân dân, 2023
252tr. : minh họa ; 21cm.
Nguyễn Thị Thu Huyền
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Hướng dẫn môn học Luật Tố tụng dân sự : Sách chuyên khảo / Bùi Thị Huyền (Ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Phương Thảo...
H. : Công an nhân dân, 2022
491tr. : bảng ; 21cm.
Bùi Thị Huyền
Trình bày khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của Luật Tố tụng dân sự Việt Nam; thẩm quyền về dân sự của toà án nhân dân; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng dân sự; chứng cứ và chứng minh; biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự; án phí, lệ phí và các chi phí tố tụng...
(5) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Hướng dẫn môn học Luật Tố tụng dân sự : Sách chuyên khảo / Bùi Thị Huyền (Ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Phương Thảo...
H. : Công an nhân dân, 2022
491tr. ; 21cm.
Bùi Thị Huyền
Trình bày khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của Luật Tố tụng dân sự Việt Nam; thẩm quyền về dân sự của toà án nhân dân; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng dân sự; chứng cứ và chứng minh; biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự; án phí, lệ phí và các chi phí tố tụng...
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Hướng dẫn môn học Luật Tố tụng hình sự : Sách chuyên khảo / Trần Thị Liên (Ch.b.), Vũ Gia Lâm, Nguyễn Thị Mai, Ngô Thị Vân Anh
H. : Công an nhân dân, 2022
491tr. ; 21cm.
Trần Thị Liên
Trình bày một số vấn đề chung của Luật Tố tụng hình sự; chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng hình sự; chứng cứ và chứng minh trong tố tụng hình sự; biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; khởi tố vụ án hình sự; điều tra vụ án hình sự; truy tố; xét xử sơ thẩm vụ án hình sự; xét xử phúc thẩm vụ án hình sự; xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của toà án
(10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)