Dòng Nội dung
1
2
Dạy học phát triển năng lực môn khoa học tiểu học / Mai Sỹ Tuấn (Ch.b.), Bùi Phương Nga, Lương Việt Thái
H. : Đại học Sư phạm, 2018
124tr. : minh họa ; 24cm.
Mai Sỹ Tuấn
Một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực. Nghiên cứu phương pháp dạy học và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên của học sinh. Giới thiệu những vấn đề chung về kiểm tra, đánh giá năng lực trong dạy học môn khoa học ở tiểu học
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Dạy học phép biến hình phẳng dưới sự hỗ trợ cùa phần mềm Geogebra : Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành sư phạm toán / Nguyễn Thị Ngọc Dư: GVHD: Bùi Quang Thịnh
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2024
114tr. : minh họa ; 30cm.
Nguyễn Thị Ngọc Dư
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
5
Lí luận dạy học hiện đại: Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học / Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường
H. : Đại học Sư phạm, 2022
232tr. : minh họa ; 24cm.
Meier, Bernd
Trình bày các vấn đề lý thuyết học tập và chiến lược học tập, giáo dục, mô hình dạy học, phát triển năng lực và mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, bài tập định hướng năng lực, đánh giá và cho điểm thành tích học tập
(10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)