Dòng Nội dung
1
Cha ông ta với việc khuyến học / Lê Thái Dũng b.s.
H. : Hồng Đức, 2020
211tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm.
Lê Thái Dũng
Khái quát một số vấn đề cơ bản về giáo dục, khuyến học. Giáo dục, đào tạo thời xưa, khuyến học qua các triều đại phong kiến Việt Nam và một số chiếu chỉ về giáo dục, học tập. Khuyến học trong cung đình và trong gia đình. Tuyên ngôn của chính sách giáo dục, khuyến học thời phong kiến và chân dung những nhân tài đất nước
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Khuyến học : Hay những bài học về tinh thần độc lập tự cường của người Nhật Bản / Fukuzawa Yukichi ; Phạm Hữu Lợi dịch
H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2020
244tr. ; 21cm.
Fukuzawa Yukichi
Đề cập tới tinh thần cơ bản của con người và mục đích thực thụ của học vấn, về sự bình đẳng, quyền con người, ý nghĩa của nền học vấn mới... nhằm xây dựng một nền học vấn của người Nhật dưới thời Minh Trị
(3) (Lượt lưu thông:8) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Khuyến học : Hay những bài học về tinh thần độc lập tự cường của người Nhật Bản / Fukuzawa Yukichi ; Phạm Hữu Lợi dịch
H. : Thế Giới, 2020
244tr. ; 21cm.
Fukuzawa Yukichi
Đề cập tới tinh thần cơ bản của con người và mục đích thực thụ của học vấn, về sự bình đẳng, quyền con người, ý nghĩa của nền học vấn mới... nhằm xây dựng một nền học vấn của người Nhật dưới thời Minh Trị
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)