Dòng Nội dung
1
355 Câu hỏi đáp về nghiệp vụ quản lý đất đai, phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyển sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, hòa giải và giải quyết tranh chấp đất đai / Bích Phương (hệ thống)
H. : Lao động, 2022
391tr. : bảng ; 28cm.
Sách gồm các phần chính sau: Phần thứ nhất. HỎI - ĐÁP VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI, KHUNG GIÁ ĐẤT, BẢNG GIÁ ĐẤT Phần thứ hai. HỎI - ĐÁP VỀ GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT, THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Phần thứ ba. HỎI - ĐÁP VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Phần thứ tư. HỎI - ĐÁP VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Phần thứ năm. HỎI - ĐÁP VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT, PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Phần thứ sáu. CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI NHẤT LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Cẩm nang nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng quản lý, giảng dạy trong học đường / Nguyễn Phương (Tuyển chọn và hệ thống)
H. : Tài chính, 2019
427tr. ; 28cm.
Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính sau: Phần thứ nhất. Các phương pháp giảng dạy tích cực; Phần thứ hai. Những kỹ năng quản lý và giảng dạy, thuật ứng xử để giảng dạy có hiệu quả; Phần thứ ba. Phương tiện dạy học; Phần thứ tư. Lập kế hoạch giảng dạy và đánh giá chất lượng giảng dạy; Phần thứ năm. Kinh nghiệm dạy học trẻ mầm non; Phần thứ sáu. Kinh nghiệm và phương pháp dạy học cấp tiểu học; Phần thứ bảy. Đổi mới phương pháp dạy các môn học ở trường trung học; Phần thứ tám. Nguyên tắc vàng trong giảng dạy đại học; Phần thứ chín. Ứng xử trong ngành giáo dục.
(4)
3
Giáo trình quản lý môi trường / Hồ Thị Lam Trà, Lương Đức Anh, Cao Trường Sơn
H. : Đại học Nông nghiệp, 2011
271tr. ; cm.
Hồ Thị Lam Trà
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
4
Giáo trình quản lý và tái sử dụng chất thải hữu cơ / Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân
Cần Thơ : ĐH Cần Thơ, 2015
151tr. : bảng, hình vẽ ; cm.
Lê Hoàng Việt
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
5
Kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn Việt Nam trong lịch sử / Phan Đại Doãn , Nguyễn Quang Ngọc (Chủ biên)
H. : Hồng Đức, 2020
290tr. ; 21cm.
Phan Đại Doãn
Những vấn đề chung về lịch sử quản lý nông thôn, cách nhình nhận, đánh giá về thiết chế chính trị xã hội nông thôn Việt Nam hiện nay. Những kinh nghiệm cụ thể về quản lý nông thôn trong lịch sử Việt Nam dưới nhiều góc độ khác nhau: so sánh làng ấp Bắc Bộ với Nam Bộ, quản lý các làng bản miền rừng núi, làng công giáo
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)