Dòng Nội dung
1
Ăn cơm mới không nói chuyện cũ : Truyện ngắn / Hồng Giang
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
467tr. ; 21cm.
Hồng Giang
(1)
2
Bám biển : (Tập truyện ngắn) / Nguyễn Thu Hằng
H. : Thanh niên, 2017
295tr. ; 21cm.
Nguyễn Thu Hằng
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Bàng bạc mưa rừng / Hà Mạnh Phong
H. : Văn hoá dân tộc, 2020
399tr. ; 21cm.
Hà Mạnh Phong
(1)
4
Bánh xe hạnh phúc : Tập truyện ngắn / Hồng Giang
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
351tr. ; 21cm.
Hồng Giang
(1)
5
Bay khẩn tăng ni : Truyện ngắn - Ký / Ninh Nguyễn
H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020
322tr. ; 21cm.
Ninh Nguyễn
(1)