Dòng Nội dung
1
Báo cáo đánh giá tác động môi trường
H. : Xưởng in Viện Thông tin Khoa học Xã hội, 2000
290tr. ; cm.
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
2
Việt Nam thời chuyển đổi số / Think Tank VINASA
H. : Thế giới ; Công ty Sách Thái Hà, 2019
517tr. : minh họa ; 24cm.
Think Tank VINASA
Trình bày những vấn đề của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số: Hạ tầng số và an toàn thông tin, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, đô thị thông minh, nguồn nhân lực số và kỹ năng lao động mới, khởi nghiệp sáng tạo và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số doanh nghiệp...
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)