Dòng Nội dung
1
Phát triển hệ thống phân phối của doanh nghiệp Việt Nam sang các nước thuộc tiểu vùng Sông Mê Kông / B.s.: Phạm Văn Kiệm, Phạm Hồng Tú (ch.b.), Vũ Thị Như Quỳnh
H. : Công thương, 2019
234tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm.
Phạm Văn Kiệm
Trình bày cơ sở lí luận về phát triển hệ thống phân phối ra nước ngoài của doanh nghiệp; thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống phân phối của doanh nghiệp Việt Nam sang các nước thuộc tiểu vùng Sông Mê Kông
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2021 - 2030 : Sách chuyên khảo / Nguyễn Mạnh Hùng (ch.b.), Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Anh Tuấn, Đào Thị Nguyệt Hằng, ...
H. : Lý luận chính trị, 2023
263tr. ; 21cm.
Nguyễn Mạnh Hùng
Trình bày những vấn đề cơ bản về hội nhập kinh tế quốc tế từ truyền thống đến hiện đại; một số xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế nổi bật và các gợi mở chính sách cho Việt Nam
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)