Dòng Nội dung
1
Càng kỷ luật càng tự do / Ca Tây ; Tuyết Mai dịch
H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2020
286tr. ; 20cm.
Ca Tây
Chia sẻ những bí quyết, kinh nghiệm lối sống tự chủ với kỷ luật cao, giúp bạn luôn kiên trì và biết lựa chọn, từ chối sự mê hoặc những thói quen tuỳ tiện; luôn nỗ lực trong mọi việc, biết cách kiểm soát cuộc sống, đầu tư công sức và thời gian hợp lý để có thể tự do trong tài chính, trong công việc dẫn đến những thành công
(1)
2
Đọc vị bất kỳ ai : Áp dụng trong doanh nghiệp / David J. Lieberman ; Xuân Chi dịch
H. : Công Thương ; Công ty Sách Thái Hà, 2019
311tr. ; 21cm.
Lieberman, David J.
Cung cấp những công cụ nhanh chóng và hiệu quả như: chiến lược tâm lý, kiểm soát tình hình, thúc đẩy tinh thần nhân viên... nhằm xây dựng những chiến lược có thể áp dụng trong bất cứ tình huống nào giúp chi phối hành vi của con người để có được ưu thế tất yếu
(1)
3
Đọc vị bất kỳ ai : Để không bị lừa dối và lợi dụng / David J. Lieberman ; Quỳnh Lê dịch ; Trần Vũ Nhân h.đ.
H. : Lao động - Xã hội, 2018
225tr. ; 21cm.
Lieberman, David J.
Giới thiệu hệ thống phân tích cung cấp các nguyên tắc, thủ thuật phân tích tâm lý và suy nghĩ của đối phương một cách nhanh chóng, dễ dàng, toàn diện, mang tính thực tế cao giúp bạn nhận biết chân tướng của sự việc, tránh bị lợi dụng và duy trì thế thượng phong trước bất kỳ ai, vào bất kỳ thời điểm nào - chỉ trong vòng năm phút hoặc ngắn hơn
(1) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Nhật ký viết riêng cho cha / Trần Đình Lan b.s.
H. : Văn hóa - Thông tin, 2013
190tr. ; 21cm.
Trần Đình Lan
(1)