Dòng Nội dung
1
Cẩm nang nghiên cứu khoa học: Từ ý tưởng đến công bố / Nguyên Văn Tuấn
Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018
397tr. ; 21cm.
Nguyên Văn Tuấn
Giải đáp những câu hỏi cơ bản trong quy trình nghiên cứu khoa học như: Tại sao nghiên cứu khoa học, thế nào là nghiên cứu khoa học, ý tưởng nghiên cứu đến từ đâu, cách tiếp cận câu hỏi nghiên cứu...
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Đi vào nghiên cứu khoa học / Nguyễn Văn Tuấn
Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019
351tr. ; 19cm.
Nguyễn Văn Tuấn
Cuốn sách gồm có 4 phần: Phần 1 - Về khoa học và đạo đức khoa học; Phần 2: Về công bố quốc tế; Phần 3: Đánh giá khoa học.
(3) (Lượt lưu thông:2) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của trường chính trị cấp tỉnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Cầm Thị Lai (ch.b.), Hoàng Văn Hoan, ....
Lý luận chính trị, 2023
238tr. ; 21cm.
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các trường chính trị cấp tỉnh; đề xuất giải pháp đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các trường chính trị cấp tỉnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Tài liệu giảng dạy: Phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm / Trần Văn Thường
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2015
94tr. ; cm.
Trần Văn Thường
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
5
Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Dương Trung Ý (ch.b.), Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Hồng Mai...
H. : Lý luận Chính trị, 2022
240tr. ; 21cm.
Dương Trung Ý
Trình bày cơ sở lý luận, thực tiễn của ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam hiện nay; thực trạng ứng dụng ở Việt Nam từ năm 2010 đến nay; dự báo thuận lợi, khó khăn và phương hướng, giải pháp đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)