Dòng Nội dung
1
Hoạt động chống Pháp trong các xứ An Nam từ 1905 đến 1918 / Chương Thâu s.t., giới thiệu ; Phan Văn Diên dịch
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
206tr. ; 22cm.
Gồm những thông tin mật của Sở Mật thám thuộc Phủ Toàn quyền Đông Dương viết về những cuộc nổi dậy của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược và chính quyền bảo hộ; về những anh hùng dân tộc Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, Hoàng Hoa Thám...; về các phong trào Đông Kinh nghĩa thục, Đông du, Cần vương...
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Kiên định và sáng tạo trong thực hiện đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyễn Quyết Q.1 /
H. : Quân đội nhân dân, 2022
716tr. ; 21cm.
Nguyễn Quyết
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)