Dòng Nội dung
1
100 điều nên biết về phong tục Việt Nam / Hồng Minh (Tổng hợp biên soạn)
H. : Hồng Đức, 2019
171tr. ; 27cm.
Hồng Minh
Giới thiệu những phong tục, tập quán, lễ nghi trong cuộc sống, văn hoá của người Việt Nam được trình bày dưới dạng hỏi đáp theo các chủ đề: cưới hỏi, sinh dưỡng, giao thiệp, đạo hiếu, lễ tang, giỗ tết, tế lễ và chọn ngày, giờ
(3) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Phong tục cưới hỏi truyền thống của người Lào bản Phiêng Sản, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu / Nguyễn Thị Minh Tú
H. : Văn hoá dân tộc, 2019
275tr. ; 21cm.
Nguyễn Thị Minh Tú
Khái quát về người Lào huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, phong tục, nguyên tắc trong hôn nhân, nghi thức cưới hỏi và giới thiệu một số bài hát trong đám cưới của người Lào sưu tầm ở bản Phiêng Sản, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu
(1)
3
Phong tục và lễ hội của người Tày, Nùng ở Lạng Sơn / Lý Viết Trường
H. : Văn hoá dân tộc, 2020
255tr. ; 21cm.
Lý Viết Trường
Giới thiệu một số phong tục và lễ hội của người Tày, Nùng ở Lạng Sơn như: Tục thờ Thổ công, đón Tết Nguyên Đán, dán giấy đỏ ngày Tết Nguyên Đán, dựng cây nêu ngày tết.
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Trước khỏi thưa trình : Đón dâu đón rể của người Tày vùng Na Sầm - Văn Lãng - Lạng Sơn / Hoàng Choóng
H. : Sân khấu, 2018
326tr. ; 21cm.
Hoàng Choóng
Giới thiệu các bài hát và nghi thức hát thường được dùng trong đám cưới của người Tày vùng Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
(1)
5
Tục chơi diều trong phát triển cộng đồng ở Đồng bằng Bắc Bộ / Đặng Thị Phương Anh
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
339tr. : minh họa ; 21cm.
Đặng Thị Phương Anh
Trình bày những vấn đề lý thuyết về phát huy di sản văn hoá phi vật thể trong phát triển cộng đồng; tục chơi diều với tư cách là di sản văn hoá phi vật thể ở đồng bằng Bắc Bộ; đánh giá khả năng phát triển cộng đồng của tục chơi diều ở đồng bằng Bắc Bộ; đề xuất mô hình quản lý và giải pháp phát huy giá trị tục chơi diều trong phát triển cộng đồng trên địa bàn nghiên cứu
(2)