Dòng Nội dung
1
Bảo đảm quyền con người trong thi hành án phạt tù tại Việt Nam : Sách chuyên khảo / Đỗ Thị Phượng
H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022
252tr. ; 21cm.
Đỗ Thị Phượng
Lý luận và thực tiễn pháp luật về bảo vệ quyền con người của người bị kết án phạt tù; quy định của luật thi hành án hình sự năm 2019 và nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan có thẩm quyền, của Viện kiểm sát trong việc bảo đảm quyền con người của người bị kết án phạt tù; phân tích, đánh giá thực trạng công tác tổ chức, quản lý, giam giữ phạm nhân nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật hướng tới mục tiêu bảo đảm quyền con người của người bị kết án phạt tủ ở Việt Nam hiện nay
(10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Bình luận Luật Thi hành án hình sự năm 2019 : Sách chuyên khảo / B.s.: Lê Quý Vương, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Công Hồng (ch.b.)...
H. : Lao động, 2020
899tr. : bảng ; 27cm.
Bình luận chi tiết, khoa học, chuyên sâu theo từng điều, khoản, điểm của Luật Thi hành án hình sự năm 2019
(2)
3
Quyền tài phán và công nhận, thi hành bản án dân sự, thương mại của toà án trong Liên minh châu Âu - Những tác động đối với công dân, pháp nhân Việt Nam : Sách chuyên khảo / Dư Ngọc Bích
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2019
169tr. ; 21cm.
Dư Ngọc Bích
Trình bày quá trình hình thành điều ước điều chỉnh vấn đề quyền tài phán và công nhận, thi hành bản án của toà án các nước thành viên EU; quyền tài phán và công nhận, thi hành bản án toà án trong lĩnh vực dân sự, thương mại trong liên minh châu Âu và những tác động đối với công dân, pháp nhân Việt Nam
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Thực trạng công tác thi hành án dân sự tại Thành phố Bến Tre : Chuyên đề tốt nghiệp / Trương Quốc Lâm, Trương Thị Trúc Thi, Ngô Nguyễn Huỳnh Như, ...; GVHD: Nguyễn Thị Khuyến
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2022
35tr. : minh họa ; 30cm.
Trương Quốc Lâm
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)