Dòng Nội dung
1
Quyền tài phán và công nhận, thi hành bản án dân sự, thương mại của toà án trong Liên minh châu Âu - Những tác động đối với công dân, pháp nhân Việt Nam : Sách chuyên khảo / Dư Ngọc Bích
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2019
169tr. ; 21cm.
Dư Ngọc Bích
Trình bày quá trình hình thành điều ước điều chỉnh vấn đề quyền tài phán và công nhận, thi hành bản án của toà án các nước thành viên EU; quyền tài phán và công nhận, thi hành bản án toà án trong lĩnh vực dân sự, thương mại trong liên minh châu Âu và những tác động đối với công dân, pháp nhân Việt Nam
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Thụ lý vụ án dân sự theo trình tự sơ thẩm tại Tòa án nhân dân Tỉnh Tiền Giang / Chuyên đề tốt nghiệp Nguyễn Minh Thống, Võ Văn Thái, Cao Hoàng Bảo Châu, ...., GVHD: Nguyễn Thị Khuyến :
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
43tr. : minh họa ; cm.
Nguyễn Minh Thống
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Thực trạng công tác thi hành án dân sự tại Thành phố Bến Tre : Chuyên đề tốt nghiệp / Trương Quốc Lâm, Trương Thị Trúc Thi, Ngô Nguyễn Huỳnh Như, ...; GVHD: Nguyễn Thị Khuyến
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2022
35tr. : minh họa ; 30cm.
Trương Quốc Lâm
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)