Dòng Nội dung
1
Báo chí điều tra về buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Trường Giang (Chủ biên)
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội
346tr. : 2019 ; 24cm.
Nguyễn Thị Trường Giang
Tổng quan về động vật hoang dã và bảo tồn động vật hoang dã; Thực trạng về bảo tồn và phòng, chống buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã; Báo chí với vấn đề buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã; Kỹ năng báo chí điều tra về vấn đề buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã...
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang / Khóa luận tốt nghiệp Phạm Kim Ngân ; GVHD: Nguyễn Thị Khuyến
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2022
57tr. : minh họa ; 30cm.
Phạm Kim Ngân
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)