Dòng Nội dung
1
9 năng lực cần có của người lãnh đạo / Dương Minh Hào, Bùi Quang Tiến b.s.
H. : Thanh niên, 2011
330tr. ; 21cm.
Dương Minh Hào
Giải thích 9 loại năng lực cần thiết của một nhà lãnh đạo xuất sắc trên các phương diện, từ đạo làm người, làm việc, nói chuyện, thích ứng, cơ hội giao tiếp xã hội, chia sẻ, tự tin, tâm kế, giúp bạn đọc nắm được kỹ năng lãnh đạo để điều hành tốt hơn doanh nghiệp của mình.
(1) (Lượt lưu thông:2) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Chính sách thuế, Luật Quản lý thuế & các quy định pháp luật mới nhất về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân / Hữu Đại, Vũ Tươi (hệ thống)
H. : Tài chính, 2020
390tr. : bảng ; 28cm.
Trình bày nội dung Luật Quản lý thuế năm 2019; văn bản sửa đổi, bổ sung các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; văn bản hợp nhất Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Giới thiệu các văn bản pháp quy mới nhất về thuế và hoá đơn chứng từ
(2)
3
Công vụ và quản lý thực thi công vụ : Sách chuyên khảo / Ngô Thành Can (ch.b.), Nguyễn Thị Hồng Hải, Lưu Kiếm Thanh
H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018
304tr. : minh họa ; 21cm.
Ngô Thành Can
Giới thiệu những vấn đề chung về công vụ, công chức, năng lực thực thi công vụ; mô hình quản lý thực thi công vụ của tổ chức, cá nhân và các yếu tố ảnh hưởng; trình bày các phương thức quản lý thực thi công vụ theo mục tiêu, theo quá trình và theo kết quả; quản lý thực thi công vụ trong hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, công chức
(1)
4
Đọc vị bất kỳ ai : Áp dụng trong doanh nghiệp / David J. Lieberman ; Xuân Chi dịch
H. : Công Thương ; Công ty Sách Thái Hà, 2019
311tr. ; 21cm.
Lieberman, David J.
Cung cấp những công cụ nhanh chóng và hiệu quả như: chiến lược tâm lý, kiểm soát tình hình, thúc đẩy tinh thần nhân viên... nhằm xây dựng những chiến lược có thể áp dụng trong bất cứ tình huống nào giúp chi phối hành vi của con người để có được ưu thế tất yếu
(1)
5
Giáo trình Hệ thống quản lý chất lượng môi trường / Hoàng Thị Huê (ch.b.), Nguyễn Khánh Linh, Tạ Thị Yến, Bùi Thị Thu Trang
H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2020
278tr. : bảng, sơ đồ ; 24cm.
Hoàng Thị Huê
Trình bày tổng quan về bộ tiêu chuẩn ISO 14000; các yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015; hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001
(3)