Dòng Nội dung
1
Chiến tranh thông tin, tác chiến không gian mạng trong chiến tranh hiện đại : Sách tham khảo / Nguyễn Huy Hoàng
H. : Quân đội nhân dân, 2023
400tr. : minh họa ; 21cm.
Nguyễn Huy Hoàng
Cuốn sách trình bày những nghiên cứu trong lĩnh vực phát triển các phương pháp tiến hành các hoạt động quân sự và chỉ huy quân đội có tính đến việc sử dụng các công nghệ tiên tiến, sử dụng khái niệm "Chiến tranh thông tin, tác chiến không gian mạng" trong các cuộc chiến tranh gần đây trên thế giới.
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Lập trình Java căn bản / Phạm Văn Trung, Phạm Văn Tho, Bùi Công Thành, Phạm Thị Minh Thương
H. : Xây dựng, 2023
168tr. : minh họa ; 27cm.
Phạm Văn Trung
Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java. Trình bày kiến thức về lập trình hướng đối tượng với Java, lập trình đa tuyến với Java, điều khiển biệt lệ và các lớp tiện ích, nhập - xuất trong Java, lập trình giao diện với Swing, làm việc với cơ sở dữ liệu
(10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Phân tích và thiết kế giải thuật / Dương Tuấn Anh
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2018
279tr. : minh họa ; 24cm.
Dương Tuấn Anh
Trình bày các khái niệm căn bản về phân tích và thiết kế giải thuật; chiến lược chia-để-trị; chiến lược giảm-để-trị; chiến lược biển thể-để-trị; quy hoạch động và giải thuật thanh lam; giải thuật quay lui; vấn đề NP-đầy đủ; giải thuật xấp xỉ
(10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Phát triển năng lực công nghệ thông tin cho sinh viên sư phạm đáp ứng yêu cầu giáo dục 4.0 / Lê Thị Hồng Chi (Ch.b.), Phan Thị Tình, Hoàng Thanh Phương...
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023
200tr. ; 21cm.
Lê Thị Hồng Chi
(4) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Thời đại công nghệ 4.0 / Trần Giang Sơn (biên dịch)
H. : Hồng Đức, 2019
248tr. : minh họa ; 21cm.
Nhiều tác giả
Quyển sách THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0 sẽ đưa bạn du lịch một vòng trong thế giới máy tính, bắt đầu từ kiến trúc Von Neumann, từ “vỏ” đến “lõi”, từng bước một, cho đến khi bạn đến được “tế bào não” của máy tính.
(3)