Dòng Nội dung
1
Cẩm nang quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean / Đồng Thị Thu Thủy
H. : Công thương, 2023
250tr. : bảng ; 21cm.
Đồng Thị Thu Thủy
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Hỏi - Đáp pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hoá / Vũ Thị Lộc (c.b.)
H. : Công Thương, 2018
142tr. ; 21cm.
Vũ Thị Lộc
Gồm 117 câu hỏi và trả lời tìm hiểu các quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hoá; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng sản phẩm, hàng hoá; vấn đề quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường và trong quá trình sử dụng; kiểm tra, thanh tra về chất lượng sản phẩm, hàng hoá...
(4)
3
Nâng cao năng lực phân phối hàng hoá của Việt Nam tại thị trường nội địa / Ch.b.: Phạm Hồng Tú, Phạm Văn Kiệm
H. : Công Thương, 2018
294tr. ; 21cm.
Phạm Hồng Tú
Trình bày số vấn đề lý luận về nâng cao năng lực dịch vụ phân phối trong nền kinh tế. Thực trạng và triển vọng nâng cao năng lực dịch vụ phân phối hàng hoá của Việt Nam ở thị trường nội địa và đưa ra quan điểm, định hướng và giải pháp nâng cao năng lực ngành dịch vụ phân phối hàng hoá của Việt Nam tại thị trường nội địa giai đoạn 2018-2030
(4)
4
Sổ tay pháp luật về xuất xứ hàng hóa và biện pháp phát triển ngoại thương / Đồng Thị Thu Thủy
H. : Công thương, 2022
186tr. ; 21cm.
Đồng Thị Thu Thủy
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)