Dòng Nội dung
1
Giáo trình an ninh truyền thông / Nguyễn Thị Trường Giang, Nguyễn Thùy Vân Anh, Trần Thái Hà
H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023
236tr. ; 24cm.
Nguyễn Thị Trường Giang
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình Giáo dục quốc phòng - an ninh. Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng / Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Hữu Hảo... T.2 :
H. : Giáo dục, 2008
223tr. : minh họa ; 24cm.
Khái niệm về đội ngũ đơn vị. Tìm hiểu về bản đồ quân sự, một số loại vũ khí bộ binh, thuốc nổ, phòng chống vũ khí huỷ diệt lớn, cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh do vũ khí thông thường, ba môn quân sự phối hợp, từng người trong chiến đấu tiến công và phòng ngự. Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK
(198) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh. Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng / Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Hữu Hảo, .... Tập hai :
H. : Giáo dục Vệt Nam, 2013
217tr. : minh họa ; cm.
Nguyễn Đức Đăng
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
4
5
Những điều cần biết về công tác quốc phòng và an ninh trong tình hình mới / Quý Lâm (Tuyển chọn)
H. : Hồng Đức, 2018
399tr. ; 27cm.
Quý Lâm
Sách gồm 7 phần, trình bày khái quát về công tác quốc phòng và an ninh trong tình hình mới
(2)