Dòng Nội dung
1
Bài thực hành Phân tích sản phẩm thực phẩm : Dùng cho sinh viên các lớp ĐH và CĐ CNTP / Nguyễn Thị Hằng Phương
Tiền Giang, 2014
44tr. : Minh họa ; cm.
Nguyễn Thị Hằng Phương
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
2
3
Kiểm nghiệm và phân tích thực phẩm / Lê Thị Mùi
Đà Nẵng : Đại học Đà nẵng, 2009
114tr. ; cm.
Lê Thị Mùi
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
4
Phân tích vi sinh thực phẩm : (Dành cho hệ CĐNKN) / Nguyễn Thúy Hương
TP. HCM : Trường Đại học công nghiệp thực phẩm TP. HCM, 2011
93tr. ; cm.
Nguyễn Thúy Hương
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
5
Phụ gia dùng trong sản xuất thực phẩm : Sách chuyên khảo / Lê Thị Kim Loan, Phạm Đỗ Trang Minh (Đồng chủ biên)
H. : Công an nhân dân, 2023
271tr. : minh họa ; 21cm.
Lê Thị Kim Loan
Khái quát chung về phụ gia thực phẩm; Phụ gia dùng trong bảo quản thực phẩm; Phụ gia làm thay đổi cấu trúc thực phẩm, Phụ gia làm thay đổ tính chất cảm quan của thực phẩm
(90) (Lượt lưu thông:55) (0) (Lượt truy cập:0)