Dòng Nội dung
1
Bài tập cơ học. Đỗ Sanh (ch.b.), Lê Doãn Hồng T.2, Động lực học /
H. : Giáo dục Việt Nam, 2016
291tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm.
Đỗ Sanh
Tóm tắt lí thuyết và các bài tập có kèm theo lời giải về phương trình vi phân chuyển động của chất điểm, các định lý tổng quát của động lực học, cân bằng của cơ hệ không tự do, phương pháp tĩnh hình học - động lực, phương trình chuyển động của cơ hệ, động lực học vật rắn, động lực học của chuyển động tương đối và va chạm
(10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập điều khiển tự động / Nguyễn Thị Phương Hà
TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2016
268tr. : minh họa ; 24cm.
Nguyễn Thị Phương Hà
(10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Bài tập hóa học hữu cơ : Các nhóm chức chính / Lê Ngọc Thạch
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023
1386tr. : minh họa ; 30cm.
Lê Ngọc Thạch
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Bài tập mạch điện I / Phạm Thị Cư (ch.b.), Trương Trọng Tuấn Mỹ, Lê Minh Cường
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2018
142tr. : hình vẽ ; 21cm.
Phạm Thị Cư
Giới thiệu các bài tập về mạch điện, mạch xác lập điều hoà, các phương pháp phân tích mạch, mạch ba pha, mạch hai cửa
(10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Bài tập Mạch điện. Phạm Thị Cư (ch.b.), Trương Trọng Tuấn Mỹ, Lê Minh Cường Ph.2 /
H. : Giáo dục, 2018
139tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm.
Phạm Thị Cư
Gồm các bài tập về phân tích mạch điện trong miền thời gian và miền tần số, đường dây dài; mạch không tuyến tính
(10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)