Dòng Nội dung
1
Cơ sở năng lượng mới và tái tạo / Đặng Đình Thống, Lê Danh Liên
H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2006
238tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm.
Đặng Đình Thống
Trình bày về nguồn năng lượng mặt trời, các tính chất nhiệt, công nghệ ứng dụng, công nghệ thu nhiệt bằng phương pháp hội tụ và ứng dụng. Các nguyên lí hoạt động và cấu tạo của pin mặt trời. Khái niệm cơ bản về thủy khí động lực học ứng dụng, thủy điện nhỏ và ứng dụng, năng lượng gió và ứng dụng cùng với các nguồn năng lượng tái tạo khác
(5)
2
Điều dưỡng cơ bản : Sách đào tạo cao đẳng điều dưỡng / Đỗ Đình Xuân c.b
H. : Y học, 2012
311tr. : hình ảnh, bảng ; 27cm.
Đỗ Đình Xuân
Trình bày các vấn đề cơ sở chung về nghề nghiệp của điều dưỡng, sự phát triển của ngành, khoa học cơ bản, những vấn đề cần an toàn người bệnh trong chăm sóc và đáp ứng nhu cầu cơ bản trong sinh hoạt hàng ngày của con người, đặc biệt là việc chăm sóc vệ sinh tại giường cho người bệnh nặng, bệnh nhân không tự ra khỏi giường bệnh
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Điều dưỡng cơ bãn. Sách đào tạo cao đẳng điều dưỡng Mã số: C.34.Z.02 / Đỗ Đình Xuân c.b T.2 :
H. : Y học, 2013
242tr. : hình ảnh ; 27cm.
Đỗ Đình Xuân
Trình bày nội dung các kỹ thuật điều dưỡng, các kỹ thuật sơ cấp cứu chấn thương, các thủ thuật và phụ thầy thuốc một số thủ thuật chuyên sâu, một số thủ thuật khó để phù hợp với cử nhân điều dưỡng hằng ngày vẫn thực hiện
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình - Bài tập sức bền vật liệu / Thạch Sôm Sô Hoách (ch.b.), Trương Văn Bằng, Trương Quốc Khang
H. : Xây dựng, 2018
191tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm.
Thạch Sôm Sô Hoách
Trình bày những khái niệm cơ bản về sức bền vật liệu; lý thuyết nội lực; thanh chịu kéo, nén đúng tâm, trạng thái ứng suất và các thuyết bền, đặc trưng hình học của mặt cắt ngang, thanh chịu uốn ngang phẳng; một số hình thức chịu lực khác của thanh và ổn định thanh thẳng chịu nén đúng tâm
(3)
5
Giáo trình Bảo hiểm / Nguyễn Đăng Tuệ, Nguyễn Thị Vũ Khuyên
H. : Bách khoa Hà Nội, 2019
295tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm.
Nguyễn Đăng Tuệ
Trình bày những kiến thức cơ bản về bảo hiểm, tổ chức hoạt động kinh doanh bảo hiểm, nguyên tắc bảo hiểm, pháp luật hiện hành quy định về bảo hiểm và vận dụng vào các nghiệp vụ bảo hiểm như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm phi nhân thọ tự nguyện, bảo hiểm phi nhân thọ bắt buộc, bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm nhân thọ
(3)