Dòng Nội dung
1
Câu chuyện tiếp thị trong thời đại kỹ thuật số / Seth Godin ; Mai Tâm dịch
H. : Lao động ; Công ty Văn hoá và Truyền thông 1980 Books, 2018
314tr. ; 21cm.
Godin, Seth
Cung cấp cho người đọc tư duy kinh doanh hoàn toàn mới và trình bày những biến chuyển cơ bản trong việc truyền tải thông điệp, làm thế nào để tiếp thị một cách tinh tế và trung thực
(3)
2
Kotler bàn về tiếp thị : Làm thế nào để tạo lập, giành được, và thống lĩnh thị trường / Philip Kotler ; Vũ Tiến Phúc dịch
Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2019
427tr. ; 21cm.
Kotler, Philip
Giới thiệu về chiến lược, chiến thuật tiếp thị của Kotler, bao gồm các nội dung: Xây dựng doanh nghiệp có lãi thông qua tiếp thị đẳng cấp thế giới, nhận diện tiếp thị và phát triển, lập kế hoạch và sắp xếp tổ chức để tiếp thị có hiệu quả...
(3)
3
Kotler bàn về tiếp thị : Làm thế nào để tạo lập, giành được, và thống lĩnh thị trường / Philip Kotler ; Vũ Tiến Phúc dịch
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2007
431tr. ; 21cm.
Kotler, Philip
Giới thiệu về chiến lược, chiến thuật tiếp thị của Kotler, bao gồm các nội dung: Xây dựng doanh nghiệp có lãi thông qua tiếp thị đẳng cấp thế giới, nhận diện tiếp thị và phát triển, lập kế hoạch và sắp xếp tổ chức để tiếp thị có hiệu quả...
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Marketing online 4.0 / Nguyễn Phan Anh
H. : Hồng Đức, 2019
502tr. : minh họa ; 24cm.
Nguyễn Phan Anh
Phát huy hiệu quả hoạt động kinh doanh từ marketing online
(3)
5
Marketing trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 / Philip Kotler, Marc Oliver Opresnik, Kohzoh Takaoka ; Hoài Linh dịch
H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông 1980 Books, 2018
230tr. ; 20cm.
Kotler, Philip
Chỉ dẫn những xu hướng và gợi ý liên quan đến tiếp thị truyền thông mạng xã hội, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, tận dụng các tiềm năng để cải tổ doanh nghiệp từ bên trong và kết nối sâu sắc hơn với khách hàng
(3)