Dòng Nội dung
1
Giáo trình thương mại điện tử / Nguyễn Văn Hùng (c.b.), Phan Quan Việt
H. : Tài chính, 2019
464tr. : minh họa ; 24cm.
Nguyễn Văn Hùng
Giáo trình Thương mại điện tử gồm 7 chương cung cấp kiến thức tương đối toàn diện trong lĩnh vực TMĐT.
(3) (Lượt lưu thông:5) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Logistics trong thương mại điện tử tại Việt Nam / Ch.b.: Trịnh Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Bình, Phạm Thanh Hà...
H. : Công thương, 2020
198tr. : minh họa ; 21cm.
Trịnh Thị Thu Hương
Tổng quan về logistics trong thương mại điện tử; các vấn đề về hạ tầng kỹ thuật, môi trường pháp lý và xu hướng phát triển; thực trạng logistics trong thương mại điện tử tại Việt Nam; định hướng và giải pháp phát triển logistics trong thương mại điện tử nước ta
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Những điều cần biết về phát triển, ứng dụng và quản lý hoạt động thương mại điện tử / Nguyễn Thị Thanh Thảo
Công thương, 2023
282tr. ; 21cm.
Nguyễn Thị Thanh Thảo
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Thương mại điện tử căn bản / Trần Thị Thập, Nguyễn Trần Hưng
H. : Thông tin và Truyền thông, 2020
322tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm.
Trần Thị Thập
Tổng quan về thương mại điển tử; giao dịch điện tử; marketing điện tử; an toàn thông tin trong thương mại điện tử; ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp; các vấn đề về pháp luật, đạo đức và xã hội của thương mại điện tử
(5) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)