Dòng Nội dung
1
Gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng : Sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Thắng (ch.b.), Võ Ngọc Hà
H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2019
138tr. : minh họa ; 24cm.
Nguyễn Ngọc Thắng
Trình bày các đặc trưng đất yếu ở đồng bằng sông Cửu Long, công nghệ gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng, các yếu tố ảnh hưởng đến cường độ đất trộn xi măng, các lý thuyết tính toán sức chịu tải của trụ đất xi măng, tính toán ứng dụng trụ đất xi măng gia cố nền đất yếu
(10)
2
Thí nghiệm cơ học đất / Võ Ngọc Hà (ch.b.), Huỳnh Quốc Bình
H. : Nông nghiệp, 2013
60tr. : minh họa ; 21cm.
Võ Ngọc Hà
Giới thiệu khái quát các thông số kĩ thuật, dụng cụ, thiết bị thí nghiệm, trình tự thí nghiệm và tính toán kết quả đối với các thí nghiệm xác định độ ẩm, xác định dung trọng của đất, xác định tỉ trọng và thành phần cỡ hạt, xác định giới hạn. Thí nghiệm cắt trực tiếp, nén có kết và đầm chặt đất
(2)