Dòng Nội dung
1
Giáo trình Giáo dục học mầm non : Dùng cho hệ Cử nhân Giáo dục mầm non / Nguyễn Thị Hoà
H. : Đại học Sư phạm, 2022
236tr. ; 24cm.
Nguyễn Thị Hoà
Trình bày những vấn đề chung của giáo dục học mầm non; hướng dẫn cách tổ chức các hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề cho trẻ ở trường mầm non và chuẩn bị cho trẻ vào lớp một
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình Giáo dục học. Phan Thị Hồng Vinh, Trần Thị Tuyết Oanh, Từ Đức Văn... T.1 /
H. : Đại học Sư phạm, 2022
280tr. : bảng ; 24cm.
(2) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình giáo dục học. Phan Thị Hồng Vinh, Trần Thị Tuyết Oanh, Từ Đức Văn... T.1 /
H. : Đại học Sư phạm, 2018
280tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm.
Phan Thị Hồng Vinh
Trình bày những vấn đề chung của giáo dục học, lí luận và tổ chức quá trình dạy học ở trường phổ thông
(3)
4
Giáo trình giáo dục học. Phan Thị Hồng Vinh, Trần Thị Tuyết Oanh, Từ Đức Văn... T.2 /
H. : Đại học Sư phạm, 2018
192tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm.
Trình bày lí luận và tổ chức quá trình giáo dục ở trường phổ thông như: Quá trình, nội dung, phương pháp giáo dục, tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông và công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông
(5)
5
Giáo trình giáo dục học. Phan Thị Hồng Vinh, Trần Thị Tuyết Oanh, Từ Đức Văn... T.2 /
H. : Đại học Sư phạm, 2018
192tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm.
Trình bày lí luận và tổ chức quá trình giáo dục ở trường phổ thông như: Quá trình, nội dung, phương pháp giáo dục, tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông và công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông
(3)