Dòng Nội dung
1
Bài giảng Thủy sản đại cương / Nguyễn Văn Tư
Tp.HCM : ĐH Nông lâm TP HCM, 2005
39tr. : minh họa ; cm.
Nguyễn Văn Tư
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
2
Chitin - chitosan từ phế liệu thủy sản và ứng dụng / Trang Sĩ Trung (c.b.), Trần Thị Luyến, Nguyễn Anh Tuấn...
H. : Nông nghiệp, 2018
112tr. : bảng ; 24cm.
Trang Sĩ Trung
Nội dung gồm 3 chương: giới thiệu về phế liệu thủy sản, chitin và chitosan ; Sản xuất chitin và chitosan từ phế liệu thủy sản ; Ứng dụng của chitin và chitosan
(3)
3
Giáo trình bệnh học thủy sản / Từ Thanh Dung, Đặng Thị Hoàng Oanh, Trần Thị Tuyết Hoa
Cần Thơ : Trường Đại học Cần Thơ, 2005
tr. ; cm.
Từ Thanh Dung
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
4
Giáo trình dinh dưỡng và thức ăn thủy sản / Trần Thị Thanh Hiền
Cần Thơ : Trường Đại học Cần Thơ, 2004
138tr. ; cm.
Trần Thị Thanh Hiền
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
5
Kinh tế thủy sản / Ngô Thanh Phong
Trường Đại học Tiền Giang, 2013
53tr. : minh họa ; cm.
Ngô Thanh Phong
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)