Dòng Nội dung
1
Kỹ thuật robot : Giáo trình dùng cho sinh viên đại học khối kỹ thuật / Đào Văn Hiệp
H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2013
248tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm.
Đào Văn Hiệp
(10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Người máy thông minh - Kỹ năng cơ bản / Lư Chuyên Sâm, Văn Phúc Lâm (ch.b.), Ngô Dương (phó ch.b.)... ; Nguyễn Văn Chử dịch
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
192tr. : minh họa ; 24cm.
Lư Chuyên Sâm
Cung cấp những kiến thức về phần cứng, phần mềm và cơ sở lập trình PLC S7-200 Smart siemens; các kiến thức cơ bản về người máy công nghiệp, các thao tác cơ bản và kiến thức bảo trì gồm: Sắp đặt kiểm nghiệm người máy, huấn luyện quỹ tích, vận chuyển khối hình người máy
(3)
3
Người máy thông minh - Thiết kế lập trình / La Tôn Diệp, Phùng Xuân Nam (ch.b.), Lý Tiến (phó ch.b.)... ; Nguyễn Văn Chử dịch
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
151tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm.
La Tôn Diệp
Cung cấp kiến thức ổ cứng và phần mềm người máy công nghiệp, kiến thức thao tác cơ bản và kiến thức bảo trì người máy công nghiệp theo trình tự 4 nhiệm vụ học tập gồm: xếp đặt linh kiện, phối lắp chi tiết gia công, sơn xe hơi và ứng dụng lệnh cơ bản của người máy ABB
(3)
4
Nguời máy thông minh - Ứng dụng cơ bản / Dương Vĩnh Trung, Cam Tân Kiên (c.b.) ; Ngô Dương (Phó c.b.)... ; Nguyễn Văn Chử (dịch)
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
152tr. : minh họa ; 27cm.
Dương Vĩnh Trung
Nội dung sách chia làm 5 nhiệm vụ học tập lớn: - Nhiệm vụ học tập I: Ứng dụng PLC S7 - 200 SMART Siemens; - Nhiệm vụ học tập II: Kiến thức cơ bản người máy ABB; - Nhiệm vụ học tập III: Sắp xếp kiểm trắc người máy ABB; - Nhiệm vụ học tập IV: Huấn luyện quỹ tích người máy ABB; - Nhiệm vụ học tập V: Vận chuyển khối hình người máy ABB. Mỗi một nhiệm vụ học tập đều đặt ra hoạt động học tập cụ thể. Bao gồm những kiến thức cơ bản sắp xếp kiểm trắc, huấn luyện quỹ tích, vận chuyển khối hình thực hành kỹ năng người máy công nghiệp.
(3)
5
Phân tích và điều khiển robot công nghiệp / Nguyễn Mạnh Tiến
H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2013
268tr. : minh họa ; 24cm.
Nguyễn Mạnh Tiến
Tổng quan về lịch sử phát triển robot công nghiệp. Trình bày cơ sở quan trọng của động học vị trí robot, động học vị trí vi sai, động lực học robot, thiết kế quĩ đạo chuyển động, điều khiển chuyển động robot...
(10) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)