Dòng Nội dung
1
Chùa của người Hoa ở Cần Thơ / Trần Phỏng Diều
H. : Văn hoá dân tộc, 2020
183tr. : ảnh ; 21cm.
Trần Phỏng Diều
Giới thiệu quá trình hình thành và đặc trưng kiến trúc, trang trí chủa của người Hoa ở Cần Thơ. Tín ngưỡng, nghi lễ tại chủa và một số nhận xét, đánh giá về đặc điểm và vai trò của ngôi chùa trong đời sống người Hoa ở Cần Thơ
(1)
2
Chùa Việt Nam / Hà Văn Tấn, Nguyễn Văn Kự, Phạm Ngọc Long
H. : Thế giới, 2013
537tr. : hình ảnh ; 26cm.
Hà Văn Tấn
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)